Polityka OCP

Polityka OCP – wielu właścicieli firm żeglugowych zastanawia się, jak sprawdzić wartość polisy OCP? Jakie zapisy powinien zawierać dla realnego zabezpieczenia finansowego na wypadek szkody? Czy rozsądne jest wprowadzenie dodatkowych warunków i zwiększenie kosztów zakupu ubezpieczenia, czy lepiej zdecydować się na wersję podstawową?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, musimy zadać kolejne pytanie, czemu powinny służyć polityki OCP? Czy przewoźnik szuka zabezpieczenia finansowego dla swojej firmy na wypadek szkody, czy szuka oszczędności? Czy kontrahenci zwracają uwagę na ochronę ubezpieczeniową? Oczywiście tak, liczy się dla niego nie tylko polisa OCP przewoźnika, ale to, jak ubezpieczenie chroni jego interesy.

Jak sprawdzić politykę OCP?

Najpierw musisz zacząć od gwarantowanej kwoty w swojej polisie OCP. Pamiętaj, że ilość nie powinna być mniejsza niż wartość przewożonego towaru. Innym niuansem, który się tutaj pojawia, jest to, że jest ustalony dla konkretnej przesyłki lub wszystkich dostaw. Ubezpieczony powinien sprawdzić, czy gwarantowana kwota nie została wykorzystana. W tym celu musisz zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej. Firmy ubezpieczeniowe wprowadziły w swoich polisach OCP klauzule wyłączające, które wykluczają ich odpowiedzialność za określone ładunki.

Do takich produktów należą:

  • Kosztowności takie jak: obrazy, rzeźby, sprzęt AGD, elektronika, komputery, biżuteria, leki, żywe zwierzęta.
  • Dostawa pocztowa i ekspresowa.
  • Towary niebezpieczne ADR.

Towary o wyższym stopniu ryzyka i niebezpieczeństwa, choć wyłączone, mogą być objęte ubezpieczeniem, wiąże się to jednak ze wzrostem składki. Jeżeli kierowca z ładunkiem jest zmuszony do parkowania na niestrzeżonym parkingu lub na poboczu, takie zdarzenia również powinny być ujęte w kierowcy. W czasie przestoju może dojść do rabunku, uszkodzenia towaru lub kradzieży, dlatego polityka OCP powinna zostać rozszerzona o takie sytuacje. Ponadto zachowanie spedycyjne podwykonawcy jest podstawą do włączenia takich postanowień do odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tylko dobrze dobrana polityka OCP może zapewnić bezpieczeństwo finansowe operatorom i ich klientom.

Jak kontrahent może sprawdzić politykę OCP przewoźnika?

Polityka OCP
Polityka OCP

Po pierwsze, polityka OCP musi być aktualna, czyli przewoźnik powinien płacić składkę. Czasami płatność dokonywana jest na raty, dlatego zasługuje na szczególną uwagę. Polisa może obejmować użycie określonego pojazdu lub wielu pojazdów do transportu towarów. Nadawcy powinni sprawdzić, czy numer rejestracyjny pojazdu podany przez przewoźnika jest uwzględniony w polisie OCP.

Należy również zwrócić uwagę na to, czy firma spedycyjna jest własnym przewoźnikiem czy spedytorem zlecającym podwykonawstwo. Sytuację tę należy rozpatrywać w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdzie mogę zobaczyć moją politykę OCP? O jego konwersję należy zwrócić się do przewoźnika, a kluczowe dane sprawdzić w towarzystwie ubezpieczeniowym.

Na co strony powinny zwrócić szczególną uwagę w swojej polityce OCP?

Oczywiście każdy wie, że nieopłacanie składki za polisę OCP sprawi, że stanie się ona bezwartościowa, a wykonawca nie będzie miał powodu do roszczeń wobec ubezpieczyciela. Jeżeli przewoźnik jest ubezpieczony i zdecyduje się na system płatności ratalnych, może się wydawać, że opłacany jest tylko pierwszy, a drugi już nie, co oznacza wygaśnięcie polisy OCP. Ma jednak dokument, umowę ubezpieczenia, która w tym przypadku nie jest gwarancją finansową.

Zobacz także:

Firmy spedycyjne przewożą towary w transporcie krajowym, międzynarodowym lub kabotażowym i zapewniają w tym celu odpowiednie ubezpieczenie. Dobrowolne OCP gwarantuje, że firmy ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za towary wysyłane na terenie Polski. Jednak w przypadku przesyłek międzynarodowych, polityka OCP musi określać kraje, przez które będą przechodzić przesyłki drogowe. Jest to szczególnie ważne dla następujących krajów: Turcja, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Kazachstan. Dlaczego te i inne kraje są często wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej? Przewoźnik może jednak zdecydować o rozszerzeniu ochrony na odpowiednie kraje. Należy to sprawdzić przy zlecaniu danej firmie przewozu Państwa towaru.

Jaki jest zakres polityki OCP?

Kwota gwarantowana – Co ważne, obejmuje całkowitą wartość wysyłanego towaru. Niestety, nie zawsze tak jest.
Pokaż rodzaje przewożonych towarów.
Spełnij wymagania określone w Warunkach Parkowania. Pokazuje, gdzie kierowca może zaparkować pojazd. Czy muszą to być tylko parkingi strzeżone, dobrze oświetlone i monitorowane, czy można zorganizować parkowanie w zatokach lub parkingach niestrzeżonych? W przypadku nieprzestrzegania wymogów klauzuli parkowania i powstania szkody, np. z powodu kradzieży ładunku, ubezpieczyciel nie zapłaci.

Polityka OCP musi określać, czy transport obejmuje jeden pojazd, czy przewoźnik może zapewnić inny pojazd. Zakres polisy OCP może być podstawowy i może być rozszerzony o odszkodowanie w przypadku szkody.