Jaka stawka VAT na transport międzynarodowy

Transakcje międzynarodowe sprawiają kłopot niejednemu przedsiębiorcy. Skomplikowane i niejasne przepisy prawa przy usługach z krajów pozaunijnych, powodują, że przedsiębiorcy często zastanawiają się jak poprawnie rozliczyć usługę oraz jaka stawka VAT na transport międzynarodowy i jak wystawić fakturę. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co to jest transport międzynarodowy oraz w jakich sytuacjach obowiązuje Cię stawka 0%.

Transport międzynarodowy

W celu poprawnego rozliczenia usługi transportowej, która odbyła się poza granicami Polski, należy zadać sobie zasadnicze pytanie: Kiedy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym?

Czym jest transport międzynarodowy, reguluje art. 83 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Według ustawodawcy jest to przewóz lub inny sposób przemieszczania towarów. Ponadto jest to również przewóz osób  lub inny sposób przemieszczania osób środkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego. W rzeczywistości oznacza to, że jeśli transport odbywa się za pomocą  środków transportu, takich jak autokar czy samochód, nie można go uznać jako transport międzynarodowy.

Ustawa wyróżnia cztery sytuacje międzynarodowych usług transportowych. Po pierwsze są to usługi, w których miejscem nadania jest terytorium kraju, a przeznaczenia jest kraj niebędący członkiem Unii Europejskiej. Po drugie jest to sytuacja, w której miejscem nadania towaru, jest kraj  spoza Wspólnoty, a miejscem przeznaczenia Polska. Po trzecie są to transakcje tranzytowe, przebiegające przez Polskę pomiędzy dwoma państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej. Po czwarte są to transakcje przebiegające przez Polskę, które rozpoczęły się w kraju spoza Unii Europejskiej, a ich miejscem docelowym był kraj członkowski Unii Europejskiej i odwrotnie.

Transakcje, które rozpoczęły  i zakończyły się na terytorium kraju, a ich przewóz poza terytorium kraju miał charakter tranzytu, nie są usługami międzynarodowymi. Nie należy również mylić transportu międzynarodowego z transportem wewnątrzwspólnotowym, który odbywa się pomiędzy krajami członkowskim Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty potwierdzające transport międzynarodowy

W przypadku międzynarodowych usług transportowych należy udowodnić, że transakcja w rzeczywistości może być uznana jako międzynarodowa. Dlatego bardzo ważne jest zbieranie dokumentacji dotyczącej przebiegu transportu i zachowanie jej dla ewentualnej kontroli.  Istotne jest, żeby  z tych dokumentów jasno wynikało, że między państwem nadania a przeznaczenia, nastąpiło przekroczenie granic z państwem trzecim. Przede wszystkim możemy do nich zaliczyć listy przewozowe i spedytorskie wystawione przez przewoźnika. Ponadto jeśli usługa dotyczy importu towaru niezbędny jest dokument potwierdzony przez urząd celny, który określa podstawę opodatkowania. W przypadku usług dotyczących przewozu towaru niezbędny jest dokument, który potwierdza wywóz towarów. Natomiast w przypadku transportu osób bilet wystawiony przez przewoźnika, pozwalający na  dokładne określenie trasy.

 

Stawki VAT dla międzynarodowego transportu towarów

Stawka opodatkowania dla międzynarodowego transportu jest określona w art.  83 ustawy o podatku od towarów i usług. Co do zasady stawka VAT dla międzynarodowych usług dotyczących transportu wynosi  0%. Jednak bardzo ważnym warunkiem  pozwalającym na zastosowanie tej stawki, jest posiadanie dokumentów wymienionych powyżej. W przeciwnym wypadku, usługa transportowa musi zostać opodatkowana stawką 23%. Takie zasady opodatkowania są stosowane w przypadku międzynarodowych transakcji , w których obie strony, zarówno zleceniodawca , jak i zleceniobiorca są  polskimi  podatnikami.

Jeśli jednak zdarzyłoby się, że jedną ze stron jest podatnikiem  innego kraju, taka usługa nie podlega opodatkowaniu. Bez względu na to czy storna jest podatnikiem Unii Europejskiej czy nie, to faktura powinna być wystawiona z tzw. stawką podatkową NP.  W rzeczywistości oznacza to, że obowiązek podatkowy jest przenoszony na nabywcę towarów.

Może się zdarzyć, że usługa transportowa jest wykonana dla osoby nieprowadzącej działalności  lub prowadzącej niebędącej czynnym podatkiem VAT. Dlatego też, wystawiając fakturę VAT, musimy zadać sobie pytanie: Czy odbiorcom naszych usług jest czynny podatnik VAT? W takiej sytuacji usługi lotnicze i morskie również są opodatkowane stawką 0% na całej długości trasy. Jednak jeśli są one wykonywane samochodem lub innym środkiem transportu, to stawka 0% dotyczy tylko odcinka wykonywanego na terytorium Polski. Cała reszta trasy nie podległa opodatkowaniu.

Stawka VAT dla międzynarodowego transportu osób

Rozliczenie międzynarodowej usługi dotyczącej transportu osób jest mniej skomplikowane, niż w przypadku transportu towaru. Bez względu na to czy usługobiorcą jest podatnik czy też nie, usługa jest opodatkowana stawką 0% na całej trasie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentu, który określa trasę. Warto również pamiętać, że stawka ta dotyczy tylko usług lotniczych, morskich i kolejowych, ponieważ to tylko one są uznawane przez ustawodawcę za transport międzynarodowy.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl