Czym zajmuje się przewodnik?

Czym zajmuje się przewodnik? Przewodnicy to osoby, które przede wszystkim oprowadzają turystów indywidualnych oraz wycieczki po danym regionie czy też mieście. Przewodnicy to osoby, które ukończyły odpowiednie kursy oraz szkolenia. Jak wygląda praca przewodnika i czym dokładnie się on zajmuje? Od czego zależą zadania przewodników? Odpowiadamy w niniejszym artykule. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i pogłębienia swojej wiedzy na temat przewodników.

Od czego zależy codzienna praca przewodnika?

Przewodnik pełni kilka funkcji, przede wszystkim:

  • oprowadza zainteresowanych,
  • potrafi odpowiedzieć na pytania turystów i udziela aktualnych informacji,
  • troszczy się o bezpieczeństwo turystów zwłaszcza podczas wycieczek w górach.
Czym zajmuje się przewodnik?
Czym zajmuje się przewodnik?

To, czym dokładnie zajmuje się przewodnik, zależy od jego specjalności. Wyróżniamy przewodników miejskich, terenowych, górskich, muzealnych i zakładowych. Warto jednak wiedzieć, że przewodnicy bardzo często pełnią kilka funkcji i posiadają nie tylko jedną specjalność. Każdy ze wspomnianych przewodników pracuje w całkowicie innym środowisku. Przewodnicy miejscy swoją pracę wykonują głównie na bardziej zabytkowych i mających ciekawą historię ulicach miast oraz we wnętrzach zabytkowych obiektów. Przewodnik terenowy wykonuje podobną pracę, jednakże oprowadza on również po parkach krajobrazowych czy kompleksach leśnych. Przewodnik górski, jak sama nazwa wskazuje, działa w górskich krajobrazach. Przewodnicy muzealni i zakładowi oprowadzają zainteresowanych we wnętrzach obiektów, w muzeach oraz fabrykach np. produkujących żywność.

Jakie są zadania przewodnika miejskiego?

Przewodnik miejski to najpopularniejszy typ przewodnika turystycznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim przedstawienie miasta i jego ciekawszych obiektów nie pomijając ważnych informacji, przekazując wiedzę jednak w interesujący i zwięzły sposób. Ponadto, musi on dostosowywać program zwiedzania danego regionu czy miasta do całego programu turystycznego, który często zawiera również czas wolny i korzystanie z różnych rozrywek. Przewodnik miejski oprowadza po danym mieście i wskazuje na różnice w odniesieniu do kraju, z którego pochodzą turyści. Wskazuje on na powiązania kulturowe czy historyczne danego miasta z Europą czy światem. Przewodnik miejski musi być gotowy na różne pytania, a jego wiedza na temat historii danego miasta czy kraju musi być spora. Przewodnicy pracują zazwyczaj po kilka godzin dziennie.

Co robi przewodnik terenowy?

Praca przewodnika terenowego wygląda nieco inaczej niż przewodnika miejskiego. Przewodnik terenowy oprowadza turystów konkretną trasą określoną w programie oraz opowiada o gospodarce, kulturze, geografii czy historii danego regionu. Dba on również o uczestników wycieczki i pilnuje bezpieczeństwa. W razie potrzeby potrafi udzielić pomocy. Warto wspomnieć, iż przewodnik terenowy bardzo często wykonuje zadania przewodnika górskiego, miejskiego oraz muzealnego. W zależności od tego, jaka jest trasa danej wycieczki, funkcje te w różnym stopniu się zazębiają.

Przewodnik górski – czym się zajmuje?

Przewodnik górski, jak już sama nazwa wskazuje, oprowadza uczestników wycieczki po terenach górskich. Prowadzi on turystów wyznaczonym szlakiem do ustalonego w programie wycieczki celu wyprawy. Ponadto, przewodnik górski musi znać trasę oraz okolicę i potrafić opowiedzieć o historii danego regionu oraz wskazać ciekawe obiekty przyrody występujące na trasie. Przewodnik górski ma również na uwagę możliwości turystów i przed ruszeniem w trasę dokładnie instruuje uczestników wycieczki o tym, jak należy zachowywać się w górach i na co należy zwracać uwagę. Przewodnik górski jest również przeszkolony w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w razie potrzeby. Ponadto, musi on również wykazywać się wytrzymałością i sprawnością fizyczną.

Przewodnik muzealny – typowe zadania

Przewodnik muzealny może się wydawać, w porównaniu do wcześniej opisanych typów przewodników, przewodnikiem o najmniejszej ilości zadań. Nic bardziej mylnego. Przewodnik muzealny ma równie dużo obowiązków, co inni przewodnicy. Musi on przede wszystkim w sposób zrozumiały dla słuchaczy przedstawić ekspozycję, która występuje w danym muzeum. Musi również zaciekawić daną grupę, a nie tylko posługiwać się zapamiętanymi informacjami. Taki przewodnik powinien znać różne ciekawostki i poza omówieniem danego eksponatu umieć scharakteryzować daną epokę i przedstawić najciekawsze informacje.

Przewodnik zakładowy – jak wygląda jego praca?

Przewodnicy zakładowi są najmniej popularną grupą przewodników. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie danego zakładu w ciekawy i zwięzły sposób. Przewodnik zakładowy musi przede wszystkim opowiedzieć o historii danego zakładu i dokładnie scharakteryzować produkcję. Ponadto, wskazuje on znaczenie danego zakładu w gospodarce danego miasta czy kraju. Przewodnik zakładowy przedstawia uczestnikom wycieczki technologię produkcji i zapoznaje z poziomem techniki. Przewodnicy zakładowi oprowadzają po fabrykach oraz przedsiębiorstwach z różnych branż.