Ozonowanie pokoju – ile czasu?

Ozonowanie pokoju – ile czasu? W walce z wirusami oraz innego rodzaju chorobotwórczymi mikrobami, jednym z najlepszych narzędzi jest dezynfekcja. Dezynfekcję możemy przeprowadzać na wiele sposobów. Możemy zdezynfekować dłonie, powierzchnie oraz pomieszczenia, w których się znajdujemy. Do tego ostatniego zadania coraz częściej wykorzystywane jest ozonowanie.

Metoda ta jest na tyle skuteczna, że oprócz profesjonalnych firm oraz dużych instytucji, osoby prywatne również chcą samodzielnie dezynfekować, na przykład swoje prywatne mieszkania. Wśród wielu pytań odnośnie do ozonowania, pojawia się jedno dość istotne. Jak długo ozonować pokój, aby dezynfekcja była skuteczna?

W jaki sposób działa ozon?

Zanim powiemy sobie, ile czasu należy ozonować pokój, powinniśmy zrozumieć, w jaki sposób działa ozonowanie, ponieważ nie każdy, kto chciałby ozonować pomieszczenie, wie o co chodzi. Ozon jest gazem. Jest to trójatomowa postać tlenu. W warunkach normalnych na powierzchni ziemi (czyli tam, gdzie żyją ludzie) ozon nie występuje. Musimy zatem wytworzyć go sztucznie za pomocą ozonatora. Dodatkowo ozon jest gazem bardzo krótkotrwałym, dlatego w dość krótkim czasie po wytworzeniu, rozpada się do bezpiecznej dwuatomowej postaci. Jest to jeden z argumentów, który mówi o tym, że ozonowanie jest metodą bezpieczną, ponieważ choć ozon jest gazem toksycznym, a nawet trującym, to po zakończeniu ozonowania możemy się go bardzo szybko pozbyć. Ozon będąc w atmosferze naszego pokoju, rozchodzi się po całej jego powierzchni. Osiada na ścianach, na wszelkiego rodzaju przedmiotach, wnika w szczeliny i wszędzie tam, gdzie napotka on cząsteczkę wirusa, bakterii bądź grzyba, wchodzi w reakcję chemiczną z cząsteczkami, które budują te mikroorganizmy. W wyniku tych reakcji chemicznych wirusy, bakterie oraz grzyby, tracą możliwość do życia lub namnażania. W przypadku wirusów dochodzi przede wszystkim do dezintegracji lipidowej otoczki wirusa, która równa się jego unicestwieniu.

Ozonowanie pokoju – jak długo przeprowadzać?

Ponieważ nie mamy możliwości stwierdzić za pomocą żadnych pomiarów, czy dezynfekcja przeprowadzona w naszym pokoju już się zakończyła, a ponieważ nie możemy sprawdzić (pomijając warunki laboratoryjne), czy wirus został w dostatecznej mierze unieszkodliwiony, musimy opierać się na pewnych założeniach. Założenia te mówią o tym, że pozytywna dezynfekcja może zostać wykonana wtedy, kiedy stężenie ozonu w pokoju jest na tyle duże, że prawdopodobieństwo, że ozon wszedł w interakcje z wirusem, jest niemal stuprocentowe. Te wszystkie wyliczenia opierają się na zasadzie rozproszenia cząstek w danej przestrzeni oraz tego, ile mniej więcej cząstek wirusa możemy mieć w pomieszczeniu. Wyliczone mamy więc to, jakie jest prawdopodobieństwo, że przy danej ilości wirusa zetknie się on z cząsteczką ozonu. Wyliczenia te są dość precyzyjnie i podane na stronie polskiego Sanepidu. Wyszczególniają one dwa progi. Pierwszy próg, który dotyczy eliminacji 90% wirusa, wynosi 0,34-1,98 mg/m3. Drugi próg, który dotyczy eliminacji 99% wirusa, wynosi 0,8-4,19 mg/m3. Po osiągnięciu wskazanych wyżej stężeń powinniśmy utrzymywać włączony ozonator jeszcze przez mniej więcej minutę.

Jaki czas potrzebny jest zatem, aby ozonować pokój?

Ozonowanie pokoju - ile czasu?
Ozonowanie pokoju – ile czasu?

Na postawione wyżej pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Powinniśmy tak naprawdę pytanie sprecyzować inaczej. Ile czasu zajmie nam osiągnięcie odpowiedniego stężenia w ozonowanym pokoju? Ponieważ stosujemy różne ozonatory, a parametry w naszych domach również są różne, podczas ozonowania nawet pomieszczeń o tej samej kubaturze, czas może się znacząco różnić. Do prawidłowego ozonowania, powinniśmy na pewno wyposażyć się w czujnik ozonu, który będzie nam wskazywał, jakie aktualne stężenie mamy w ozonowanym pomieszczeniu. Czy możemy ozonować bez tego czujnika? Oczywiście, że tak, ale niestety nigdy nie będziemy mieli 100% pewności, że dezynfekcja przebiegła na tyle skutecznie, jak bardzo byśmy oczekiwali. Niemal każdy producent ozonatorów, ma na swoich stronach internetowych kalkulatory, za pomocą których możemy wyliczyć, jaki w danym pomieszczeniu powinien być czas ozonowania. Kalkulatory te odnoszą się oczywiście do wskazanych przez Sanepid norm. Jest tam mniej więcej wyliczone ile czasu ozonator o danej wydajności, powinien być włączony w pomieszczeniu o danej kubaturze. Kalkulatory te niestety nie są w stanie uwzględnić zmiennych niezależnych od ozonatora. Do takich zmiennych należy między innymi to, czy na przykład pomieszczenie będzie wystarczająco uszczelnione, a jest to właściwie kluczowy czynnik, od którego zależy, jak szybko rośnie stężenie.

W jaki sposób możemy przyspieszać ozonowanie?

Ozonowanie możemy oczywiście przyspieszyć. Najlepszą na do tego metodą, jest jak wyżej wspomniano, uszczelnienie pomieszczenia. W ozonowanym pokoju powinniśmy uszczelnić okna drzwi oraz wszelkie kratki wentylacyjne. Są to miejsca, którymi ozon naturalnie będzie chciał uciec. Inną metodą na przyspieszenie ozonowania jest umieszczenie w pomieszczeniu więcej niż jednego ozonatora. Podwajając ilość ozonatorów, możemy przyspieszyć ozonowanie niemal dwukrotnie, jednak wiąże się to z dodatkowym wydatkiem na ozonator.