Adwokat do spraw karnych – specjalizacja

Adwokat do spraw karnych – specjalizacja – prowadzi obronę praw oskarżonego lub pokrzywdzonego. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji klient się znajduje, może liczyć na dobrze zbudowaną linię obrony i najkorzystniejszy dla siebie wynik. Prawnicy posiadają bogate doświadczenie i są gotowi do podjęcia najbardziej skomplikowanych spraw o przestępstwa gospodarcze, narkotykowe, transportowe, majątkowe. Korzystając z konsultacji z prawnikiem karnym, można uzyskać ogólny obraz przebiegu procesu, perspektyw, zagrożeń i szans.

Adwokat do spraw karnych – specjalizacja:

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu – przestępstwa naruszające życie i zdrowie ludzkie lub grożące im krzywdą zaliczane są do przestępstw ciężkich.  
 • Przestępstwa narkotykowe – jeżeli ktoś zostanie zatrzymany pod zarzutem posiadania lub sprzedaży środków odurzających, powinien niezwłocznie skontaktować się z adwokatem do spraw karnych.
 • Przestępstwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – jeśli ktoś znajdziecie się w trudnej sytuacji, to szybkie skontaktowanie się z prawnikiem od spraw karnych pozwoli na ocenę okoliczności zdarzenia, wypracowanie stanowiska i taktyki obrony na etapie postępowania przygotowawczego, wstępnego, w sądzie, ustalenie kręgu domniemanych świadków, naocznych świadków wydarzenia. Ponadto prawnik, za ich zgodą, dokona przesłuchania, ustali prawdziwy obraz tego, co się wydarzyło, weźmie udział w przesłuchaniu ofiary i ujawni niespójności i sprzeczności w jego zeznaniach oraz złoży wnioski o wszystkie niezbędne badania.
 • Przestępstwa przeciwko mieniu – szybki kontakt z adwokatem do spraw karnych pozwoli ocenić wszystkie okoliczności i określa strategię obrony.

Pomoc prawnika jest potrzebna nie tylko podczas procesu. Trzeba skontaktować się ze specjalistą na etapie wstępnego dochodzenia. Właściwe współdziałanie z organami śledczymi pozwoli zamknąć sprawę przed rozpoczęciem procesu, zmienić artykuł, osiągnąć sprawiedliwy wynik sprawy. Z chwilą rozpoczęcia procesu usługi adwokata do spraw karnych prowadzą do maksymalnego zmniejszenia konsekwencji, złagodzenia wyroku. Dzięki pomocy obrońcy klient będzie miał jasno sformułowane zeznania i określone stanowisko obrony, które może radykalnie zmienić przebieg procesu.

Polecamy:

Można skontaktować się z adwokatem do spraw karnych na każdym etapie sprawy:

Na każdym etapie konieczne jest stosowanie się do zaleceń i porad prawnika. Między prawnikiem a klientem ważna jest atmosfera zaufania i współpracy. Klient ma gwarancję całkowitej poufności wszystkich danych, które otrzyma prawnik, nawet w najbardziej wrażliwych sprawach. Pomoc prawnika w sprawach karnych to gwarancja legalności i przestrzegania niezbędnych przepisów. Nawet drobne naruszenia natury proceduralnej mogą być wykorzystane przez kompetentnego prawnika do ochrony interesów klienta. Konsultacja z adwokatem pozwala na szczegółową analizę sytuacji oczami profesjonalisty. Doświadczony prawnik podpowie, jak lepiej się zachowywać i na co zwrócić uwagę podczas całego procesu.

Czytaj również:

Lista usług, które świadczą prawnicy kryminalni:

 • Porady prawne
 • Analiza materiałów sprawy, wypracowanie jednolitej linii postępowania w sądzie i podczas śledztwa
 • Udział w procedurze wstępnych czynności śledczych
 • Wizyty u oskarżonego w areszcie
 • Składanie skarg lub wniosków w interesie klienta
 • Zbieranie dowodów, poszukiwanie alibi
 • Udział we wszystkich konfrontacjach i przesłuchaniach
 • Odwołanie od środka przymusu wydanego przez sąd.

Adwokat do spraw karnych wspiera nie tylko oskarżonego, ale także pokrzywdzonego, świadków rozprawy. Właściwe przygotowanie pozwu czy skargi to żmudna praca, która wymaga pewnego przygotowania prawnego. Usługi obrońcy zawsze rozpoczynają się od rozmowy z klientem. Na podstawie otrzymanych informacji prawnik może ocenić złożoność i objętość pracy.

Zobacz również:

Czy to prawda, że dopóki sprawa nie trafi do sądu, adwokat nie jest potrzebny?

Jest to powszechne nieporozumienie, które może skutkować utratą czasu i wolności. Błędne jest myślenie, że los oskarżonego rozstrzyga się na rozprawie. Kompetentny prawnik jest w stanie przeanalizować okoliczności zatrzymania i postępowania śledczego, znaleźć w nich rozbieżności i doprowadzić do zakończenia sprawy, jako całości lub wykluczyć określone epizody z materiałów już na etapie przedprocesowym. Ponadto adwokat do spraw karnych może pomóc oskarżonemu uniknąć zatrzymania i aresztowania, złagodzić środki przymusu, zakwestionować nielegalne przeszukanie i rozwiązać wiele innych problemów.

Czy osoba poszkodowana potrzebuję prawnika?

Adwokat do spraw karnych - specjalizacja
Adwokat do spraw karnych – specjalizacja

Tak, potrzebuję. Prawnik karny chroni interesy nie tylko oskarżonego, ale także pokrzywdzonego. Interesy tych ostatnich poruszane są już na etapie dochodzenia wstępnego, kiedy pracownicy różnych instancji ustalając wysokość szkody, decydują o udzieleniu ochrony, prowadzeniu przesłuchań i innych czynnościach śledczych. Jeżeli obecny jest adwokat, poszkodowany będzie mógł przejść przez wszystkie etapy sprawy z maksymalną świadomością tego, co się dzieje i jakie może mieć konsekwencje każde słowo składania podczas zeznań.