Prywatny detektyw w sprawach rozwodowych

Prywatny detektyw w sprawach rozwodowych jest przeważnie zatrudniany do rozwiązywania delikatnych i skomplikowanych problemów. Kwestie związane ze zbieraniem materiału dowodowego, na przykład podczas spraw rozwodowych należą do jednych z nich.  Detektywi często muszą pracować w bardzo trudnych warunkach, które wymagają od nich odporności na stres oraz dużego doświadczenia, oraz znajomości prawa. Dlatego też warto zatrudniać tylko renomowanych specjalistów z tego zakresu.

Zawiłości prawne podczas rozwodów

Prywatny detektyw w sprawach rozwodowych
Prywatny detektyw w sprawach rozwodowych

Przeprowadzenie sprawy rozwodowej może być niekiedy niezwykle skomplikowane. Co prawda, często zdarza się, że rozwód jest rozpatrywany bez orzekania o winie, a wtedy rolą sądu jest jedynie ustalić, czy małżeństwo faktycznie uległo rozpadowi. W większości przypadków, gdy małżonkowie są co do tego zgodni, sąd nie widzi problemów do orzeczenia rozwodu. Schody w całej sprawie zaczynają się wtedy, gdy któryś z małżonków oczekuje orzekania winy drugiej strony. W takich sytuacjach często dochodzi do tak ekstremalnych sytuacji, że wynajmuje się nawet prywatnego detektywa. Sam fakt, stwierdzenia winy jednej ze stron jest niezwykle istotny, gdyż warunkuje on kilka, naturalnych konsekwencji rozwodu, takich jak ewentualne płacenie alimentów, przyznanie opieki nad dziećmi, a także podział majątku.

Małżonkowie, którzy nie mogą się ze sobą dogadać poza salą sądową, są skazani na konieczność udowodnienie przed sądem winy tej drugiej strony. O ile w odczuciu małżonków sprawa przeważnie jest klarowna, gdyż mało kto widzi w sobie swoje winy, to Sąd pochodzi do tego w pełni neutralnie i rozpatruje wszystko w pełni obiektywnie, co już często nie jest takie klarowne. Gdy jedna ze stron nie posiada odpowiednio dużo dowodów, może zwrócić się o pomoc do detektywa, który zapewni odpowiedni materiał, który przekona sąd o winie drugiej strony.

Zbieranie materiału dowodowego do sprawy rozwodowej

Wbrew pozorom uzyskanie rozwodu nie jest w Polsce takie proste, jak mogłoby się wydawać. Małżonkowie muszą przede wszystkim udowodnić sądowi, że rozpad małżeństwa jest trwały i nie rokuje na przyszłość. W przeciwnym razie sąd może stwierdzić, że małżeństwo może zostać uratowane, co sprawi, że sprawa zostanie oddalona. W takim przypadku, po stronie małżonka wnioskującego o orzeczenie winy drugiej stronie leży obowiązek udowodnienia jego winy.

Jako przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego można uznać na przykład zdradę małżeńską. Jeśli druga strona się tego wyprze, sąd nie będzie mógł jednak zaufać na słowo potencjalnie pokrzywdzonej stronie. W takim przypadku, w skoordynowany sposób trzeba zgrać pracę doświadczonego adwokata, który powoła na świadków odpowiednie osoby, których zeznania będą dawały rękojmie tego, że strona pokrzywdzona ma rację. Niestety powołanie na świadka nie zawsze jest takie łatwe, a bywa tak, że interwencja detektywa jest tu nieodzowna, aby zgromadzić więcej materiału dowodowego.

Zdrada małżeńska nie jest jednak jedyną, możliwą przyczyną rozwodu. Za winę można uznać na przykład nieroztropne dysponowanie rodzinnym majątkiem, które objawia się wydawaniem dużych sum pieniędzy na niepotrzebne rzeczy lub wręcz w skrajnych sytuacjach przegrywanie ich w kasynach, lub kultywowanie innych nałogów, które mogą zaburzać bezpieczeństwo finansów rodziny. To wszystko może zostać uznane za powód do uznania małżeństwa jako nieważne, jeśli jedna ze stron udowodni, że destrukcyjne zachowania drugiej ze stron uniemożliwiają normalne pożycie małżeńskie. Sąd w takich sytuacjach również patrzy na dobro dzieci, które są chronione w pierwszej kolejności. Tego typu sytuacje są jednak trudne do udowodnienia przed sądem, jeśli osoba winna wszystkiego się wyrzeka. Konieczne staje się więc, aby sprawę w swoje ręce wziął doświadczony adwokat, na co dzień zajmujący się tak trudnymi sprawami, a czasem także detektyw, który umiejętnie dostarczy materiału dowodowego, jednocześnie nie łamiąc przy tym prawa.

Jaka jest rola detektywa w sprawie rozwodowej?

Praca detektywa jest bardzo mocno regulowana prawnie, dlatego też zbieranie materiału dowodowego wcale nie jest tak łatwe, jak mogłoby się pozornie wydawać. Przede wszystkim detektyw nie może łamać prawa i wykorzystywać metod, które naruszają dobra osobiste osoby śledzonej lub w jakikolwiek sposób kontrolowanej. Możliwości detektywów są regulowane odpowiednią ustawą, do której muszą się stosować, jeśli nie chcą stracić licencji na wykonywanie swojego zawodu. Przykładowo, nagrywanie osób bez ich zgody, nie może być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Osoba oskarżona nie musi także obciążać sama siebie swoimi zeznaniami, co znacząco utrudnia cały proces. Taka sytuacja sprawia, że aby dostarczyć skutecznych dowodów, które nie tylko przekonają sąd, ale przede wszystkim będą mogły być wzięte pod uwagę, trzeba zatrudnić doświadczonego fachowca, który biegle lawiruje w niuansach prawnych związanych z tym zawodem. Chcąc znaleźć specjalistę najwyższej klasy, najlepiej jest się kierować opiniami byłych klientów, ale przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy konkretny detektyw posiada aktualną licencję i pozwolenie na wykonywanie zawodu.