Geologia górnicza w praktyce

Geologia górnicza w praktyce

Geologia górnicza w praktyce zajmuje się bardzo istotnymi zagadnieniami. Stosując metody tej nauki, możemy prognozować przyszłe wydobycie surowców mineralnych oraz wydobywać je w miejscach już eksploatowanych, w tych punktach złoża, które są najbardziej opłacalne. Z punktu widzenia ekonomiki procesu wydobywczego, prawidłowa ocena geologiczna jest kluczowa. Geologia górnicza — dlaczego jest Czytaj dalej…